Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Neded
Sídlo:
Neded 844, 92585 Neded
IČO:
00306100
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-014/2015/1100

Nakladanie s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2015/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom a majetkovými
Začiatok kontroly
04.02.2015
Koniec kontroly
28.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Neded_014_2015_1100_1100.pdf
Veľkosť: 455 KB, Dátum zverejnenia: 28.06.2015

Späť