Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Marianka
Sídlo:
Školská 32, 90033 Marianka
IČO:
00304930
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
19.01.2015
Koniec kontroly
11.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Marianka_006_2015_1080_1080.pdf
Veľkosť: 277 KB, Dátum zverejnenia: 11.02.2015

Späť