Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Malatíny
Sídlo:
Malatíny 0, 03215 Malatíny
IČO:
00315605
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
22.01.2014
Koniec kontroly
24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol _Obec Malatíny_KA_058_2014_1080_1140.pdf
Veľkosť: 329 KB, Dátum zverejnenia: 24.04.2014

Späť