Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Makov
Sídlo:
Makov 60, 02356 Makov
IČO:
00314129
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-009/2020/1140

Prevody nehnuteľného majetku obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2020/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie pravidiel súvisiacich s nakladaním obecného nehnuteľného majetku a zhodnotiť p
Začiatok kontroly
10.09.2020
Koniec kontroly
15.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
23.06.2014
Koniec kontroly
20.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Makov_ZpS_059_2014_1080_1140.pdf
Veľkosť: 221 KB, Dátum zverejnenia: 20.10.2014

Späť