Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ľubietová
Sídlo:
Nám. V. Dunajského 1/1, 97655 Ľubietová
IČO:
00313564
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
23.01.2014
Koniec kontroly
21.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol a dodatok 1 k protokolu na publikovanie_Obec Lubietova_058_2014_1080_1070.pdf
Veľkosť: 542 KB, Dátum zverejnenia: 21.09.2014

Späť