Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ložín
Sídlo:
Ložín 31, 07205 Ložín
IČO:
00325449
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
19.01.2014
Koniec kontroly
02.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Lozin_058_2014_1080_1090.pdf
Veľkosť: 271 KB, Dátum zverejnenia: 02.03.2014

Späť