Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Lehota
Sídlo:
Lehota 16, 95136 Lehota
IČO:
00308153
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
23.01.2014
Koniec kontroly
01.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Lehota_058_2014_1080_1100.pdf
Veľkosť: 275 KB, Dátum zverejnenia: 01.04.2014

Späť