Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kostolište
Sídlo:
Kostolište 66, 90062 Kostolište
IČO:
00304867
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
17.05.2015
Koniec kontroly
29.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Kostoliste_006_2015_1080_1080_publikovanie.pdf
Veľkosť: 403 KB, Dátum zverejnenia: 29.06.2015

Späť