Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Jastrabá
Sídlo:
Jastrabá 0, 96632 Jastrabá
IČO:
00320714
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
26.01.2014
Koniec kontroly
16.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Jastraba_058_2014_1080_1070 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 297 KB, Dátum zverejnenia: 16.03.2014

Späť