Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ivanka pri Dunaji
Sídlo:
Štefánikova 12, 90028 Ivanka pri Dunaji
IČO:
00304786
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
29.01.2015
Koniec kontroly
04.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam Ivanka pri Dunaji KA 015 2015 1080 1130 pdf. Plnenie opatrení EXTT.pdf
Veľkosť: 179 KB, Dátum zverejnenia: 04.03.2015

KA-039/2011/0006

Kontrola plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach nad 5 000 obyvateľov, ktoré nie sú okresnými mestami.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2011/0006
Účel
Začiatok kontroly
13.02.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť