Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín
Sídlo:
Veľkomoravská 14, 91134 Trenčín
IČO:
42141451
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
12.04.2015
Koniec kontroly
03.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť