Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenské komorné divadlo Martin
Sídlo:
Divadelná 1, 03601 Martin
IČO:
36145301
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
10.02.2015
Koniec kontroly
03.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Slovenske komorne divadlo Martin_016_2015_1090_1140.pdf
Veľkosť: 209 KB, Dátum zverejnenia: 03.05.2015

Späť