Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
Sídlo:
Kátovská 21, 90851 Holíč
IČO:
00596299
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
15.06.2014
Koniec kontroly
06.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Domov dôchodcov a domov soc.služ.pre dosp._KA-059_2014_1080_1130 uplne znenie.pdf
Veľkosť: 641 KB, Dátum zverejnenia: 06.11.2014

Späť