Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Holčíkovce
Sídlo:
Holčíkovce 0, 09405 Holčíkovce
IČO:
00332429
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
27.11.2014
Koniec kontroly
04.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Holcikovce_058_2014_1080_1110.pdf
Veľkosť: 134 KB, Dátum zverejnenia: 04.12.2014

Späť