Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto
Sídlo:
Ľ. Štúra 1210, 02404 Kysucké Nové Mesto
IČO:
00632511
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
01.07.2014
Koniec kontroly
27.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZpS a DSS KNM_059_2014_1080_1140.pdf
Veľkosť: 388 KB, Dátum zverejnenia: 27.10.2014

Späť