Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou 900 85 VIŠTUK č. 44
Sídlo:
Vištuk 44, 90085 Vištuk
IČO:
31817025
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
17.08.2015
Koniec kontroly
15.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť