Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Sídlo:
M. R. Štefánika 257/65, 07501 Trebišov
IČO:
31297706
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
09.02.2015
Koniec kontroly
13.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o výsledku kontroly_MaKCJZ v Trebišove.pdf
Veľkosť: 135 KB, Dátum zverejnenia: 13.04.2015

Späť