Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Sídlo:
Partizánska 24/2, 96301 Krupina
IČO:
00648523
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
01.07.2014
Koniec kontroly
13.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_DD a DSS Krupina_KA_059_2014_1080_1070_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 574 KB, Dátum zverejnenia: 02.10.2014

Späť