Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
Sídlo:
Okružná 50, 97980 Rimavská Sobota
IČO:
00173916
Právna forma:
Družstvo

Kontroly

KA-044/2010/0007

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na program zatepľovania bytov
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2010/0007
Účel
Začiatok kontroly
06.06.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť