Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Colný úrad Trnava
Sídlo:
Ružová ulica 3, 91870 Trnava
IČO:
38844029
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-037/2010/0014

Kontrola evidencie a využívania nehnuteľného majetku a kontrola plnenia opatrení z kontroly nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2010/0014
Účel
Začiatok kontroly
15.08.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť