Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
BYTY s.r.o. Bardejov
Sídlo:
Ťačevská 24, 08633 Bardejov
IČO:
36481696
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-044/2010/0007

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na program zatepľovania bytov
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2010/0007
Účel
Začiatok kontroly
06.06.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť