Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra
Sídlo:
Opatovská 23, 91252 Trenčín
IČO:
36115576
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb

Kontroly

KA-043/2010/0006

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými regionálnym rozvojovým agentúram
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť