Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Sídlo:
Jána Švermu 43, 97405 Banská Bystrica
IČO:
30810787
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-010/2022/1070

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2022/1070
Účel
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami ÚPV SR prostredníctvom programového rozpočtu
Začiatok kontroly
15.02.2022
Koniec kontroly
26.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2014/1070

Kontrola plnenia opatrení prijatých z kontroly hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vykonanej v roku 2013 v Úrade priemyselného vlastníctva SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2014/1070
Účel
Prekontrolovať a vyhodnotiť splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom na z
Začiatok kontroly
16.10.2014
Koniec kontroly
11.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-069/2013/1070

Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2013/1070
Účel
Preveriť hospodárenie a ochranu aktív organizácie v oblasti informačno-komunikačných technológií. M
Začiatok kontroly
17.02.2013
Koniec kontroly
04.06.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_na_publikovanie_UPV_069_2013_1070.pdf
Veľkosť: 529 KB, Dátum zverejnenia: 04.06.2013

KA-022/2012/1070

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úradu priemyselného vlastníctva SR za rok 2011
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2012/1070
Účel
Preverenie správnosti, zákonnosti a spoľahlivosti vykazovaných súm v účtovných a finančných výkazoch
Začiatok kontroly
29.02.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-057/2011/0010

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úrad priemyselného vlastníctva za rok 2010.
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2011/0010
Účel
Začiatok kontroly
28.02.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-051/2010/0002

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úrad priemyselného vlastníctva za rok 2009 a kontrola plnenia opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
28.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-032/2009/0004

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
08.03.2009
Koniec kontroly
26.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť