Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Sídlo:
Botanická 17, 84213 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00156426
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-041/2010/0004

Kontrola zabezpečenia epizootickej bezpečnosti Slovenskej republiky po vstupe do Schengenského priestoru
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
02.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť