Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Sídlo:
Tajovského 28B, 97409 Banská Bystrica
IČO:
17058520
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-012/2017/1110

Kontrola Medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“.
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2017/1110
Účel
Preveriť fungovanie Medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“ na území Národného park
Začiatok kontroly
14.02.2017
Koniec kontroly
27.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2016/1060

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2016/1060
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
07.02.2016
Koniec kontroly
16.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2010/0005

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie národných parkov a chránených území v rámci sústavy NATURA 2000
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
23.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť