Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DÚ Komárno
Sídlo:
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
IČO:
00634816
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-035/2010/0012

Kontrola postupu daňových orgánov pri správe a kontrole DPH
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2010/0012
Účel
Začiatok kontroly
29.08.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-037/2007/0008

Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2007/0008
Účel
Začiatok kontroly
22.07.2007
Koniec kontroly
02.08.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť