Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Nižný Slavkov
Sídlo:
Nižný Slavkov 102, 08275 Nižný Slavkov
IČO:
00327514
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-071/2010/0004

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
27.06.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť