Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kamenná Poruba
Sídlo:
Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
IČO:
00648906
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-078/2010/0003

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
05.09.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť