Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Generálny investor Bratislavy
Sídlo:
Záporožská 5, 85292 Bratislava-Petržalka
IČO:
00698393
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-026/2020/1130

Kapitálové transfery a záväzkové vzťahy zriaďovateľa a jeho príspevkovej organizácie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2020/1130
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom a záväzkami
Začiatok kontroly
18.02.2020
Koniec kontroly
20.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2011/0002

Kontrola financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
21.08.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť