Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ŠVEC a SPOL., s.r.o.
Sídlo:
Staničná 502, 95280 Vráble
IČO:
31429947
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-016/2011/0003

"Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
03.10.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť