Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Sídlo:
Satinského 1, 81108 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
44570783
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-022/2022/1032

Využívanie systému eHealth
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2022/1032
Účel
Účelom KA bude preveriť funkčnosť systému eHealth a rozsah jeho využívania.
Začiatok kontroly
19.04.2022
Koniec kontroly
26.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
15.03.2017
Koniec kontroly
25.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-037/2014/1030

Kontrola liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2014/1030
Účel
Prekontrolovať vývoj a primeranosť úhrad na nákup vybraných skupín liekov hradených z verejného zdra
Začiatok kontroly
18.09.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_NsM_037_2014_1030_1030 (2).pdf
Veľkosť: 428 KB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

KA-080/2010/0007

Kontrola procesu transformácie vybraných organizácií Ministerstva vnútra SR na akciové spoločnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2010/0007
Účel
Začiatok kontroly
25.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť