Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
Sídlo:
Štúrova 7, 08001 Prešov
IČO:
00735850
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť