Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Gemer
Sídlo:
Gemer 274, 98201 Gemer
IČO:
00318680
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-067/2011/0011

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2011/0011
Účel
Začiatok kontroly
10.11.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť