Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Tekovské Lužany
Sídlo:
SNP 43, 93541 Tekovské Lužany
IČO:
00307548
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
28.01.2015
Koniec kontroly
19.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Tekovske Luzany_015_2015_1130_1110.pdf
Veľkosť: 341 KB, Dátum zverejnenia: 19.02.2015

KA-078/2011/0009

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2011/0009
Účel
Začiatok kontroly
13.11.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť