Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Stráne pod Tatrami
Sídlo:
Stráne pod Tatrami 0, 05976 Stráne pod Tatrami
IČO:
00326593
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-003/2022/1110

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2022/1110
Účel
Poukázať na zložitosť nastavenia systému poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, ktorý bráni efektívnem
Začiatok kontroly
05.07.2022
Koniec kontroly
16.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-071/2011/0012

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2011/0012
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť