Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo:
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00699021
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-022/2020/1033

Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2020/1033
Účel
Účelom KA bude preveriť, či ministerstvá vykazujú a zverejňujú údaje o vybraných položkách majetku a
Začiatok kontroly
05.02.2020
Koniec kontroly
28.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-033/2017/1030

Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2017/1030
Účel
Preverenie súladu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými pr
Začiatok kontroly
15.06.2017
Koniec kontroly
29.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-059/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2015/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostri
Začiatok kontroly
11.03.2015
Koniec kontroly
04.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MZVaEZ_KA-059_2015_1030_1030_publ.pdf
Veľkosť: 226 KB, Dátum zverejnenia: 04.05.2015

KA-015/2013/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2012 a hospodárenia vo vybraných kapitolách.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2013/1030
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MV SR, MO SR, MZV SR, MK SR, MZ SR, GP SR a
Začiatok kontroly
14.02.2013
Koniec kontroly
02.05.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MZV_EZ_SR_2_015_2013_1030.pdf
Veľkosť: 2 MB, Dátum zverejnenia: 02.05.2013

KA-044/2012/1030

Kontrola obstarania a realizácie vybraných investičných akcií v kapitole Ministerstva zahraničných vecí SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2012/1030
Účel
Preveriť hospodárnosť a efektívnosťverejného obstarávania a stav a správnosť realizácie vybraných i
Začiatok kontroly
20.05.2012
Koniec kontroly
04.08.0012
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2009/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2009/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2009
Koniec kontroly
16.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-032/2008/0003

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly účelovosti čerpania prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
02.11.2008
Koniec kontroly
11.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2008/0005

Kontrola prípravy a realizácie investičných akcií (stavieb) vo vybraných rozpočtových kapitolách
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
15.06.2008
Koniec kontroly
15.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2008/0002

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
24.02.2008
Koniec kontroly
15.05.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2007/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2007
Koniec kontroly
23.05.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť