Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Spišské Vlachy
Sídlo:
SNP 34, 05361 Spišské Vlachy
IČO:
00329657
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-057/2012/1130

Kontrola zúčtovania a použitia dotácií poskytnutých MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010 subjektom územnej samosprávy, ktoré boli účelovo určené na bežné výdavky.
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2012/1130
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zúčtovanie a účel použitia dotácií po
Začiatok kontroly
13.02.2012
Koniec kontroly
26.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť