Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Voderady
Sídlo:
Voderady 262, 91942 Voderady
IČO:
00313181
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-001/2014/1130

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2014/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
04.02.2014
Koniec kontroly
11.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam o vysledku kontroly_Obec Voderady_KA-001_2014_1130_1130 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 206 KB, Dátum zverejnenia: 11.03.2014

KA-045/2012/1140

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2012/1140
Účel
Preveriť evidenciu majetku, jeho obstaranie, nákup, odpredaj, likvidáciu majetku subjektov územnej s
Začiatok kontroly
31.07.2012
Koniec kontroly
23.10.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť