Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Jakubany
Sídlo:
Jakubany 555, 06512 Jakubany
IČO:
00329924
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-061/2014/1110

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2014/1110
Účel
Kontrola a vyhodnotenia stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
24.02.2014
Koniec kontroly
01.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Jakubany_061_2014_1110_1110.pdf
Veľkosť: 260 KB, Dátum zverejnenia: 01.04.2014

KA-045/2012/1140

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2012/1140
Účel
Preveriť evidenciu majetku, jeho obstaranie, nákup, odpredaj, likvidáciu majetku subjektov územnej s
Začiatok kontroly
29.07.2012
Koniec kontroly
16.10.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť