Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Sídlo:
Gorkého 9, 81603 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30842654
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-087/2012/1110

Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-087/2012/1110
Účel
Preveriť čerpanie prostriedkov z EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej rep
Začiatok kontroly
04.11.2012
Koniec kontroly
25.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť