Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum voľného času, Horný Val 24, Žilina
Sídlo:
Horný Val 24, 01001 Žilina
IČO:
37903705
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-089/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-089/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
20.09.2012
Koniec kontroly
05.12.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Konsolidovane znenie protokolu o vysledku kontroly_CVC Horny Val Zilina_089_2012_1110.pdf
Veľkosť: 97 KB, Dátum zverejnenia: 05.12.2012

Späť