Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ľutina
Sídlo:
Ľutina 0, 08257 Ľutina
IČO:
00327425
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-087/2012/1110

Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-087/2012/1110
Účel
Preveriť čerpanie prostriedkov z EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej rep
Začiatok kontroly
15.10.2012
Koniec kontroly
19.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť