Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Šarišská Trstená
Sídlo:
Šarišská Trstená 0, 08214 Šarišská Trstená
IČO:
00690589
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-037/2013/1110

Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2013/1110
Účel
Preverenie spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
06.06.2013
Koniec kontroly
29.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Sarisska Trstena_037_2013_1110_1110.pdf
Veľkosť: 157 KB, Dátum zverejnenia: 29.10.2013

Späť