Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Plavecké Podhradie
Sídlo:
Plavecké Podhradie 34, 90636 Plavecké Podhradie
IČO:
00309788
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-037/2013/1110

Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2013/1110
Účel
Preverenie spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
04.06.2013
Koniec kontroly
19.09.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Plavecké Podhradie_KA-037_2013_1110_1080.pdf
Veľkosť: 371 KB, Dátum zverejnenia: 19.09.2013

KA-057/2010/0004

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
14.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť