Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Majerovce
Sídlo:
Majerovce 0, 09409 Majerovce
IČO:
00332526
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-037/2013/1110

Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2013/1110
Účel
Preverenie spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
12.06.2013
Koniec kontroly
16.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Majerovce_037_2013_1110_1110.pdf
Veľkosť: 132 KB, Dátum zverejnenia: 16.10.2013

Späť