Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Jablonec
Sídlo:
Jablonec 206, 90086 Jablonec
IČO:
00304794
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-037/2013/1110

Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2013/1110
Účel
Preverenie spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
05.06.2013
Koniec kontroly
30.09.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol _Obec Jablonec_037_2013_1110_1080.pdf
Veľkosť: 364 KB, Dátum zverejnenia: 30.09.2013

KA-057/2010/0004

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
14.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť