Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Brečtanová 1, 83007 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
31340822
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-003/2021/1033

Systém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2021/1033
Účel
Preveriť použitie príjmov z odvodov z hazardných hier TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
Začiatok kontroly
28.02.2021
Koniec kontroly
29.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-064/2013/1050

Kontrola plnenia opatrení z kontroly dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov pri realizovaní práv akcionára v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2013/1050
Účel
Preveriť a vyhodnotiť plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom na základe výsledkov kontro
Začiatok kontroly
28.10.2013
Koniec kontroly
12.12.2013
Stav kontroly
Ukončená

KA-084/2012/1050

Kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov pri realizovaní práv akcionára v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-084/2012/1050
Účel
Zistiť stav dodržiavania povinností vyplývajúcich pre TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
Začiatok kontroly
18.06.2012
Koniec kontroly
21.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť