Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Sídlo:
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
IČO:
00397482
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-059/2013/1040

Kontrola financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2013/1040
Účel
Preveriť systém financovania a riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na úrovni
Začiatok kontroly
18.03.2013
Koniec kontroly
25.06.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU_059_2013_1100.pdf
Veľkosť: 92 KB, Dátum zverejnenia: 25.06.2013

Späť