Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied
Sídlo:
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
IČO:
00397563
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-059/2013/1040

Kontrola financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2013/1040
Účel
Preveriť systém financovania a riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na úrovni
Začiatok kontroly
26.03.2013
Koniec kontroly
30.05.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_FHV ŽU_KA-059_2013_1040_1140.pdf
Veľkosť: 158 KB, Dátum zverejnenia: 30.05.2013

Späť