Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Sídlo:
Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov
IČO:
17070775
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-059/2013/1040

Kontrola financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2013/1040
Účel
Preveriť systém financovania a riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na úrovni
Začiatok kontroly
05.03.2013
Koniec kontroly
11.06.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_FHPriV PU_059_2013_1040_1110.pdf
Veľkosť: 552 KB, Dátum zverejnenia: 11.06.2013

Späť